DELAVNICA OSNOV FOTOGRAFIJE

Delavnica osnov fotografije je namenjena posameznikom ali manjšim skupinam, ki se zanimajo za fotografijo in bi želeli nadgraditi svoje znanje fotografiranja in razumevanje delovanja fotoaparata. Delavnica poteka v obliki večih srečanj, na katerih se posvetimo različnim sklopom, od osnovnih zakonitosti delovanja fotografske kamere, do naprednejših funkcij, ki nam omogočajo kreativnejšo rabo opreme. Udeleženci spoznajo različne tipe svetlobe in svetlobnih učinkov, učijo se modeliranja naravne in umetne svetlobe ter gradnje kompozicije. Delavnico zaključimo z osnovami izbora in obdelave fotografij ter gradnjo fotografske serije. Cilj delavnice je pridobitev kompetenc za samostojno napredno uporabo fotografskega aparata in izražanje preko fotografije. Končni izdelek vsakega udeleženca je zaključena fotografska serija.

basic workshop-11.jpg
Cilj delavnice je pridobitev kompetenc za samostojno napredno uporabo fotografskega aparata in izražanje preko fotografije.

Kaj se boste naučili?
+ osnovne zakonitosti delovanja fotografskega aparata
+ osnove ročne osvetlitve
+ razumevanje barvne temperature
+ kompozicijska pravila
+ spoznavanje različnih tipov svetlobe in svetlobnih učinkov
+ modeliranje naravne, odbite in umetne svetlobe na portretu
+ gradnja kompozicije in delo z umetno svetlobo
+ obdelava in izbor fotografij ter gradnja fotografske serije

Komu je delavnica namenjena?
+ institucijam (muzejem, galerijam)
+ festivalom
+ posameznikom
+ šolam

_MG_8713.JPG